Scriuceva.ro – Articole Pentru Afacerea Ta | Homepage
Asigurarea calității în misiunile de audit intern

Asigurarea calității în misiunile de audit intern

🕔18.Jun 2015

Camera Auditorilor Financiari din România adoptă Codul Etic emis de Federația Internațională a Contabililor (IFAC). Orgaismul de Supraveghere Publică împreună cu Camera Auditorilor Financiari din România se asigură că toți auditorii statutari și toate firmele de audit intern statutar respectă principiile de etică.

Persoanele cărora li s-a atribuit calitatea de membru al CAFR nu pot angaja sau desfășura activități care le prejudiciază ori care le pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independența sau reputația profesională, conform Codului etic.

Auditorul statutar și firma de audit intern, precum și angajații firmelor de audit intern trebuie să trateze ca fiind confidențiale orice informație despre care iau la cunoștință în cursul activității lor, exceptând situațiile în care legile sau reglementările prevăd altfel și în afara cazului în care persoana la care se referă informația și-a dat consimțământul asupra renunțării la obligația privind confidențialitatea.

Toți auditorii interni statutari și firmele de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calității care respectă următoarele criterii:

 • să fie organizat astfel încât să fie independent de auditorii statutari și firmele de audit intern verificate și să facă obiectul supravegherii publice
 • finanțarea sistemului de asigurare a calității să fie realizată fără nici un fel de influențe din partea auditorilor statutari sau a firmelor de audit intern
 • sistemul de asigurare a calității trebuie să dispună de resurse corespunzătoare
 • persoanele care efectuează verificările de asigurare a calității trebuie să aibă o pregătire profesională adecvată și experiență relevantă în auditul statutar și în raportarea financiară, combinate cu pregătirea specifică în ceea ce privește verificarea asigurării calității
 • selectarea persoanelor care fac verificările pentru misiuni de verificare a asigurării calității specifice se realizează în baza unor proceduri obiective, concepute astfel încât să se asigure că nu sunt conflicte de interese între cei care fac verificările și auditorul statutar sau firma de audit intern
 • aria de aplicabilitate a verificării de asigurare a calității, susținută de testarea adecvată a dosarelor de audit intern selectate, include o evaluare a conformității cu standardele de audit aplicabile și cu cerințele de independență, a cantității și actualității resurselor cheltuite, a onorariilor de audit intern percepute și a sistemelor interne de control al calității firmelor de audit intern
 • verificarea asigurării calității trebuie să aibă ca rezultat un raport care conține principalele concluzii ale acestei verificări
 • verificările cu privire la asigurarea calității se efectuează la un interval stabilit în funcție de calificativele obținute la verificările anterioare, dar nu mai mult de șase ani, respectiv trei ani, în cazul auditorilor entităților de interes public, în condițiile stabilite prin regulament emis de organismul de supraveghere publică
 • rezultatele generale ale activității realizate de sistemul de asigurare a calității se publică anual
 • recomandările formulate la încheierea verificărilor pentru asigurarea calității trebuie puse în practică de auditorul statutar sau de firma de audit intern în termenul stabilit de persoanele care efectuează verificările de asigurarea calității

Calitatea fiecărei misiuni este dată de toate informațiile enumerate mai sus iar fiecare auditor intern cu www.Tpa-horwath.ro este responsabil în mod direct de modul în care își conduce misiunea, drept pentru care, orice element pe care îl cuprinde în raportul de audit care concluzionează misiunea trebuie să se bazeze pe performanțele reale ale entității economice.

Similar Articles
Eşti în căutarea unui loc de muncă? Alege profesioniştii de la 1tedjob

Eşti în căutarea unui loc de muncă? Alege profesioniştii de la 1tedjob

Fie că eşti student, şomer, îţi doreşti o carieră de succes sau pur şi simplu

Imprumut nebancar rapid

Imprumut nebancar rapid

In acest moment nu putem spune ca in cadrul pietii se gasesc  multe IFN-uri ce

Obtinerea si costurile la obtinerea certificatului energetic

Obtinerea si costurile la obtinerea certificatului energetic

Atata vânzarea insa in aceeasi masura si închirierea unei locuinţe sau atunci cand sunt in

Cerficat energetic de la Certificat-rapid.ro

Cerficat energetic de la Certificat-rapid.ro

Este pe piata o anumita clasa a performantei energetice in privinta certificatelor energetic care se

Pentru schimbare sediu social, apeleaza cu incredere la Expert Advisor

Pentru schimbare sediu social, apeleaza cu incredere la Expert Advisor

Schimbare sediu social, precum si alte servicii utile afacerii si dezvoltare tale, toate acestea le