Ce este avizul de mediu si de ce acte ai nevoie pentru a-l obtine?

AVIZUL DE MEDIU – este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

● Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului.

● Procedura de reglementare si competentele de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe sunt date prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Actele necesare la depunerea solicitarii:

● Notificare;
● Proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70);
● Dovada publicarii celor doua anunturi publice in mass-media (primul anunt si al doilea anunt), pentru planurile/programele pentru care nu este necesara obtinerea delegarii de competenta de la autoritatea plublica centrala adica pentru planurile/programele care se desfasoara pe raza teritorial administrativa a unui singur judet.

Lista acte necesare pentru transferul unui aviz de mediu:

● Cerere motivata prin care se solicita transferul avizului de mediu;
● Declaratie pe propria raspundere data de catre noul titular ca implementeaza planul/programul in aceleasi conditii pentru care a fost emis avizul de mediu;
● Avizul de mediu in original;
● Xerocopia actului care atesta dreptul de proprietate sau folosinta asupra terenului/spatiului pentru noul proprietar (ex. contract vanzare – cumparare + extras c.f., contract inchiriere, comodat etc.).

Daca doresti sa eficientizezi procesul de avizare, ia in considerare sa lucrezi cu o firma de mediu, cu experienta in acest domeniu si care poate contribui cu succes la realizarea acestora, preintampinand sanctiunile contraventionale de zeci de mii de lei pe care Garda de Mediu le poate aplica in cazul in care constata nereguli.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *